logo

Skruvkafé i Malmö: NEECE Linneblå

Skruv ordnar ett Skruvkafé med en presentation av NEECE Linneblå, ett internationellt kulturprojekt som Skruv har deltagit i under flera år och vars senaste omgång avrundades i våras.

Sal 4, Ungdomens hus, Norra Skolgatan 10 b, Malmö
Lördag 12 september 2015 kl 11.00–14.00

Nu planeras en ny omgång, och på lördag finns det möjlighet att anmäla sitt intresse för att vara med. Så här beskriver projektledaren Tania Bauder projektet:

Inom projektet utforskade vi drivkrafterna, arbetsprocessen och utmaningarna bakom flera människors gemensamma vilja att ta ett steg ut i det okända, för att åstadkomma en förändring i sin nära omgivning.

Flummigt, va? Ja, den här flummigheten plågade deltagarna under hela projektets gång och ställde till det rejält för projektgruppen, både när vi sökte stöd och när vi skulle samarbeta med andra organisationer. Vi hade ingen tydlig utmaning, och inget behov, och inte någon beställning heller för den delen – som i vilket annat ”normalt” projekt som helst. Det enda vi hade var ett antagande att det finns en del människor som, till skillnad från vilka andra ”normala” som helst, medvetet skulle kunna välja bort de förutsägbara rutinerna och engagera sig i uppbyggnaden av nya – hittills okända – förutsättningar för sin gemensamma verksamhet, under verksamhetens gång. Lite grann som att bygga rälsen framför ett rusande tåg.

I många fall kallas sådana människor för sociala entreprenörer; då oftast i något specifikt lokalt sammanhang. Vi tog ut begreppet på det interkulturella och interkompetenta planet, där ingens agenda eller erfarenhet skulle ha en mer framträdande roll än de andras. Såvitt vi vet hade ingen gjort detta tidigare… men vi vet nog inte allt.

En genomgående idé var att bara få en grupp hittills okända människor att börja samverka, och ge dem en grund att stå på i deras samverkan, men inte några krav på prestation, förväntningar på slutresultat eller mått av engagemang. Tanken var sedan att se om en gemensam skapandeprocess är möjlig samt vad blir det för resultat (om det nu skulle bli något). Det uppenbara resultatet, den gemensamma kulturprodukten, blev en film på 25 minuter, men filmen var inte målet i sig, utan vi var ute efter en process som skulle leda till denna slutliga produkt. Och nu är vi klara. Nu har vi en massa lärdomar från processen, och en film till på köpet!

Träffen börjar med en presentation av projektet NEECE Linneblå och visning av en kortfilm som skapades inom projektet. Fram till kl 12.00 finns det även utrymme för frågor och anmälan av intresse för deltagande i nästa års internationella kulturprojekt för unga människor. Sedan serveras lättare förtäring och gästerna är välkomna att njuta av varandras sällskap i samtal och diskussioner.

Entré: 40 kr (20 kr för medlemmar). I entréavgiften ingår kaffe/te och lättare förtäring. Det går att lösa medlemskap i samband med Skruvkaféet.

Observera tid och plats – start 11.00 i sal 4. Alla är varmt välkomna!

Skruvkaféet är ett arrangemang av Skruv i samarbete med ABF Malmö.
Ansvariga för detta Skruvkafé är Tania Bauder och Ulf Pauli.

kvinna som talar framför en bild projicerad på duk
Tania Bauder på Skruvkaféet i Malmö 12 september 2015. Foto: Niklas Bönnemark.