logo

Start för studiecirkeln ”Lär känna Ryssland, Ukraina och Vitryssland!” i Malmö

Skruv startar en studiecirkel, där deltagarna kommer att få lära känna kulturerna och samhällena i Ryssland, Ukraina och Vitryssland.

Studiefrämjandet, Ystadsgatan 53, Malmö
Tisdag 5 februari 2002 kl 19.00–20.40

Studiecirkeln vänder sig i första hand till personer med ingen eller bara lite erfarenhet av dessa länder, men alla intresserade är välkomna att vara med, oavsett erfarenhet och bakgrund. Studiecirkeln kommer att pågå under åtta tisdagskvällar (5 februari–26 mars om den inte gör uppehåll under skolornas sportlov; det bestäms i samband med att studiecirkeln börjar). Det kommer att vara olika program varje tisdag, och olika personer kommer att berätta om olika aspekter på de tre länderna. Föreläsare är Niklas Bernsand, Niklas Bönnemark, Ulf Pauli, Bo Petersson och Fredrik Wilhelmsson.

Om föreläsarna

Niklas Bernsand, doktorand vid Institutionen för Öst- och Centraleuropastudier, Lunds universitet

Niklas forskar kring språk (framförallt blandspråk) och nationell identitet i Ukraina och besöker Ukraina och Ryssland med jämna mellanrum. Han kommer att tala om likheter och skillnader mellan de östslaviska folken.

Bo Petersson, docent vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

Bo har under många år forskat kring politik och nationaliteter i f.d. Sovjetunionen, speciellt Ryssland. Han har också bl.a. verkat som valobservatör i Ryssland sedan 1993. Hans senaste bok heter ”National Self-Images and Regional Identities in Russia” (Ashgate, Aldershot 2001) och bildar underlag för föreläsningen.

Ulf Pauli, sekreterare i Skruv

Ulf är utbildad i historia och statsvetenskap och har publicerat några böcker i historiska ämnen. Han har i många olika sammanhang kommit i kontakt med Öst- och Centraleuropa, bl.a. under sina många resor dit. Ulf kommer att behandla Ukrainas geografi, landet och folket, ge oss en historisk översikt samt berätta om den ukrainskspråkiga litteraturen och konsten.

Fredrik Wilhelmsson, doktorand vid nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet

Fredrik har under flera år studerat och arbetat i Ryssland och intresserar sig särskilt för Rysslands ekonomi och politik, vilket vi kommer att få höra honom berätta om.

Niklas Bönnemark, ordförande i Skruv

Niklas har studerat ett år i Ryssland och besökt landet ett tiotal gånger, framför allt S:t Petersburg. De senaste åren har han sysslat med vuxenutbildning, och nu arbetar han i ett ordboksprojekt med ryska och svenska. Niklas kommer att tala om Rysslands geografi och språk.

Avgift

Att vara med i studiecirkeln kostar 60 kronor för medlemmar i Skruv och 200 kronor för icke-medlemmar. Det finns möjlighet att köpa fika.

Anmälan

Anmälan till studiecirkeln görs direkt till Fredrik Wilhelmsson senast onsdag 30 januari på e-post eller telefon (kl 20.30–22.00). Avgiften för cirkeln sätts in på Skruvs bankgirokonto nr 5309-6723 så den är Skruv tillhanda senast fredagen den 1 februari. Praktiska frågor kring studiecirkeln besvaras av Fredrik Wilhelmsson.

5 februari–26 mars 2002 ordnades 8 sammankomster i denna studiecirkel.

människor vid sammanträdesbord
Skruvs studiecirkel om Ryssland, Ukraina och Vitryssland 2002. Foto: Niklas Bönnemark.