logo

Studiebesök i Länsstyrelsens bunker i Malmö

Den 19 april 2009 besöker vi Länsledningsplatsen på Länsstyrelsen i Malmö.

Länsstyrelsen, Kungsgatan 13, Malmö
Söndag 19 april 2009

Länsledningsplatsen, i dagligt tal på Länsstyrelsen kallad ”bunkern”, är en ledningscentral belägen under jord som kan användas vid olika typer av kriser. Ursprungligen byggdes den för att motsvara krigets krav och står nu delvis som ett minne från kalla krigets dagar, men den används fortfarande för övningar av olika slag.

Skruvs sekreterare Ulf Pauli, som arbetar på Länsstyrelsen, tar emot oss och berättar om Länsledningsplatsen.

Antal deltagare per besök är begränsat till 15 personer. Därför krävs anmälan till Ulf Pauli.

Studiebesöket är en kostnadsfri medlemsförmån för Skruvs medlemmar.

människor samlade kring ett bord framför en föredragshållare
Skruvs studiebesök i Länsstyrelsens "bunker" i Malmö 19 april 2009. Foto: Nuria Bönnemark.