logo

Historien runtomkring oss 2 augusti 2024: Kulturens Östarp (Sjöbo)

Kulturens Östarp är ett unikt friluftsmuseum. Här finns äldre gårdsmiljöer och ett småbrutet odlingslandskap med små åkrar, ängar, gärdsgårdar och betande kor som minner om äldre tiders brukande.

Kulturens Östarp, Gamla Lundavägen 2481-79, Blentarp
Fredag 2 augusti 2024 kl 14.15–16.30 (samling vid ingången till Gamlegård)

Historien runtomkring oss

Under 2024 genomför Skruv ett projekt som kallas ”Historien runtomkring oss”. Det går ut på att vi gör studiebesök på platser med runstenar, arkeologiska utgrävningar, kyrkogårdar, museer med mera i Öresundsregionen. Målgruppen inkluderar den växande gruppen rysktalande i regionen samt personer med ursprung i området som är intresserade av att fördjupa sina kunskaper om historien.

historiskt landskap vid kusten

Studiebesöken hålls på lätt svenska för att underlätta förståelsen och främja integrationen. Genom att erbjuda en tillgänglig plattform för att utforska historiska platser strävar projektet efter att skapa en meningsfull och inkluderande upplevelse för deltagarna. ”Historien runtomkring oss” är därmed en satsning på att väva samman kultur, historia och språklig integration i Öresundsregionen under 2024.

Kulturens Östarp

På Kulturens Östarp kan man uppleva en lantbruksmiljö från 1800-talets mitt, med historiska byggnader och lantrasdjur i ett bevarat kulturlandskap. Under 2024 kan man se exemplar av skånsk röd boskap (Rögnarödsko) och Granemålakor, Linderödsgris och skånsk blommehöna.

Här finns den fyrlängade korsvirkesgården Gamlegård, som är öppen för besökare under sommaren. Vi i Skruv samlas vid ingången till Gamlegård kl 14.15.

Kulturens Östarp är ett kulturreservat, som man kan besöka året runt. Det invigdes 2 augusti 1924, alltså för exakt 100 år sedan. Det officiella 100-årsfirandet hålls dock några veckor senare.

karta
Besökskarta över Kulturens Östarp.

Här hittar du allmän information om Kulturens Östarp »

Detta är en medlemsaktivitet

Evenemanget är öppet för alla medlemmar i Skruv. Som gäst är du välkommen att vara med på en av våra medlemsaktiviteter. Vill du delta fler gånger, förutsätter vi att du löser medlemskap. Tillsammans kan vi skapa ännu fler och bättre aktiviteter!

Se evenemanget på Facebook »

Förslag till resväg

Resa från Malmö och Lund

12.11 från Malmö C (SkåneExpressen 8 mot Sjöbo), 13.07 till Sjöbo busstation
eller
12.31 från Lund C (SkåneExpressen 5 mot Simrishamn), 13.15 till Sjöbo busstation

13.28 från Sjöbo busstation (Regionbuss 341 mot Veberöd)
13.56 till busshållplatsen Kulturens Östarp

Från busshållplatsen Kulturens Östarp är det ca 800 meters gångväg till korsvirkesgården Gamlegård.

Resa till Lund och Malmö

16.57 från Kulturens Östarp (Regionbuss 341 mot Veberöd)
17.05 till Veberöd centrum

17.17 från Veberöd centrum (Buss 160 mot Lund C), 17.56 till Lund C
eller
17.05 (eller 17.35) från Veberöd centrum (SkåneExpressen 8 mot Malmö C), 17.44 (eller 18.14) till Malmö C

Idé, planering och genomförande: Niklas Bönnemark.
Svensk text i inbjudan: Niklas Bönnemark.
Rysk översättning av inbjudan: Niklas Bönnemark.
Redigering av inbjudan och marknadsföring: Niklas Bönnemark.

gammal bondgård med tecknad bakgrund
Kulturens Östarp, Historien runtomkring oss. Foto: Viveca Ohlsson, Kulturen.