logo

Styrelsemöte i Malmö

Skruvs styrelse sammanträder.

Länsstyrelsen, Kungsgatan 13, Malmö
Tisdag 4 december 2001 kl 17.00

Styrelsens sammanträden är normalt bara öppna för dess ledamöter.