Styrelsemöte via internet

Skruvs styrelse sammanträder.

Internet (Zoom)
Tisdag 11 maj 2021 kl 18.00–19.30

Styrelsens sammanträden är normalt bara öppna för dess ledamöter.