Styrelsemöte 11 maj 2021

Skruvs styrelse sammanträder.

Plats bestäms senare
Tisdag 11 maj 2021 kl 18.00–20.00

Styrelsens sammanträden är normalt bara öppna för dess ledamöter.