Styrelsemöte i Limhamn

Skruvs styrelse sammanträder.

New Star Saigon, Linnégatan 25, Limhamn
Måndag 2 maj kl 11.30–13.30

Styrelsens sammanträden är normalt öppna endast för dess ledamöter.

gruppfoto
Skruvs styrelse 2022: Niklas Bönnemark, Nuria Bönnemark, Daria Barmouk och Ulf Harborg. Foto: Siranush Harborg.