logo

Styrelsemöte i Malmö

Skruvs styrelse sammanträder.

Espresso House, Per Albin Hanssons väg 40, Malmö
Torsdag 1 februari 2024 kl 17.00–19.30

Styrelsens sammanträden är normalt bara öppna för dess ledamöter.