logo

Styrelsemöte i Malmö

Skruvs styrelse sammanträder.

Studiefrämjandet, Ystadsgatan 53, Malmö
Söndag 15 oktober 2023 kl 12.00–14.30

Styrelsens sammanträden är normalt bara öppna för dess ledamöter.

röd byggnad
Studiefrämjandet, Ystadsgatan 53 i Malmö (maj 2021). Foto: Niklas Bönnemark.