Styrelsemöte via internet

Skruvs styrelse sammanträder.

Internet (Zoom)
Söndag 1 november 2020 kl 10.15–12.30

Styrelsens sammanträden är normalt bara öppna för dess ledamöter.