Styrelsemöte i Malmö

Skruvs styrelse sammanträder.

Malmö Centralstation, Skeppsbron 1, Malmö
Söndag 22 augusti 2021 kl 08.45–09.30

Styrelsens sammanträden är normalt bara öppna för dess ledamöter.