logo

Styrelsemöte i Malmö

Styrelsen sammanträder på Länsstyrelsen i Malmö.

Länsstyrelsen, Kungsgatan 13, Malmö
Torsdag 8 november 2001

Styrelsens sammanträden är normalt öppna endast för dess ledamöter.