logo

Styrelsemöte i Malmö

Skruvs styrelse sammanträder.

Sal 4, Ungdomens hus, Norra Skolgatan 10 b, Malmö
Lördag 8 november 2014 kl 12.00–14.00

Styrelsens sammanträden är normalt bara öppna för dess ledamöter.