logo

Styrelsemöte i Malmö

Skruvs styrelse sammanträder.

Studiefrämjandet, Ystadsgatan 53, Malmö
Söndag 3 september 2023 kl 13.00–14.00

Styrelsens sammanträden är normalt bara öppna för dess ledamöter.