logo

Styrelsemöte i Åkarp

Skruvs styrelse sammanträder.

Hos Kniazevas, Åkarp
Lördag 26 maj 2012 kl 14.00–16.30

Styrelsens sammanträden är normalt bara öppna för dess ledamöter.