Styrelsemöte på internet

Skruvs styrelse sammanträder för första gången under 2021.

Internet (Zoom)
Onsdag 6 januari 2021 kl 11.00-13.00

Styrelsens sammanträden är normalt öppna bara för dess ledamöter.