Styrelsemöte på internet

Skruvs styrelse sammanträder.

Internet (Zoom)
Söndag 21 februari 2021 kl 17.00–19.00

Styrelsens sammanträden är normalt öppna bara för dess ledamöter.