logo

Vi tar emot bidrag för publicering i samlingen Från hjärta till hjärta 2015

Skruv planerar att släppa ytterligare en Från hjärta till hjärta-samling under det sista kvartalet 2015. Arbete som ska publiceras i samlingen kommer att tas emot fram till den 15 april 2015.

Detta är den sjätte samlingen i antologin Från hjärta till hjärta. Den kommer även i fortsättningen att publicera verk av medlemmar i Skruvs litterära klubb och etablerade författare. Klubben, liksom Skruv själv, är tvåspråkig, och verken i boken kommer att vara tvåspråkiga. Ett av språken är nödvändigtvis slaviskt och det andra antingen skandinaviskt eller annat europeiskt språk. Liksom förra året kommer översättningstjänsterna att tillhandahållas mot avgift. Genom att skicka in ett bidrag godkänner du ovanstående villkor.

Verk för publicering i samlingen accepteras på konkurrensbasis: dikter, prosa, essäer, feuilletonger, pjäser, fabler, skisser… På svenska och ryska; ukrainska och vitryska är också möjliga. Alla är välkomna, oavsett om du är erfaren eller oerfaren, etablerad eller bara tar dina första steg på den litterära arenan. Verken kommer att väljas ut av det litterära råd som inrättats för detta ändamål.

Arbetets längd: Varje författare i samlingen får 5 A4-sidor (prosa och/eller poesi) för originaltexten. Högst 10 dikter kan lämnas in, varav högst 5 kommer att väljas ut för publicering.

Om författaren vill öka längden på det publicerade verket finns det möjlighet att göra det mot en extra avgift på 170 kronor för varje extra sida med originaltext.

Litteraturklubben välkomnar all hjälp (översättningstjänster, korrekturläsning), så alla med lämplig utbildning och/eller erfarenhet är välkomna. För förfrågningar kontakta litterära klubben på book2015(a)skruv.org

Medlemskap i Skruv är obligatoriskt för att delta i uttagningen.

Använd formuläret nedan för att skicka in dina bidrag till tävlingen.

möte med människor som sitter vid ett bord
Bokpresentation i Skruv 28 augusti 2010. Foto: Niklas Bönnemark.