logo

Vi visar att vi är oberoende

Skruv har gått ur Ryska riksförbundet i Sverige. Detta på grund av att förbundet inte tillräckligt tydligt har tagit avstånd från Rysslands militära offensiv mot Ukraina, vilket har fått till följd att Skruvs oberoende har ifrågasatts. Barnverksamheten och våra övriga aktiviteter fortsätter precis som innan, och vårt oberoende har blivit tydligare och starkare.

Utträdet, som skedde efter beslut av Skruvs styrelse den 20 mars 2022, innebar också att Niklas Bönnemark lämnade sin plats i förbundets styrelse, att Daria Barmouk och Inna Zolotova lämnade arbetet med ungdomar inom förbundet och att Skruv avbröt sitt deltagande i förbundets ungdomsfestival Garmónija, som skulle ha arrangerats av Skruv.

Skruvs egna aktiviteter, till exempel barnverksamheten, fortsätter att fungera precis som hittills. Med utträdet ur Ryska riksförbundet blev det tydligare att Skruv är politiskt och religiöst oberoende.

Tiden i Ryska riksförbundet

Skruv var med och bildade Ryska riksförbundet i Sverige 2003 och var därefter medlem fram till utträdet i mars 2022. Under åren 2018–2022 var Skruvs ordförande Niklas Bönnemark med i förbundets styrelse och deltog aktivt i dess arbete.

Genom vårt medlemskap fick vi tillgång till ett nätverk av föreningar och personer i Sverige och andra länder, som gjorde att vi kunde delta i olika festivaler och andra kulturprojekt. Skruv var en av förbundets största medlemsföreningar.

tre barn som framträder som sjungande kockar
Ett av Skruvs barnverksamhets framträdanden på festivalen Vi är unga i Lund 9 april 2016. Foto: Niklas Bönnemark.
människor som sitter på en mur framför ett slott i havet
Delegater från Schweiz, Nederländerna, Spanien och Sverige på den regionala ungdomskonferensen i Lissabon 10–11 september 2021. Foto: Daria Barmouk.
gruppfoto
Skruv på Maslenitsa i Stockholm 2019. Foto: Dmitrii Konstantinov.
en talare och publik
Litteraturmötena i Malmö 15–16 november 2014 genomfördes med stöd av bland annat Ryska riksförbundet i Sverige. Foto: Niklas Bönnemark.

Under många år deltog Skruvs sånggrupp Slávenka med uppskattade utomhusframträdanden på den östslaviska kulturfestivalen Máslenitsa, som Ryska riksförbundet i Sverige ordnade årligen i Stockholm.

Skruv saknar tydligt fördömande av offensiven från Ryska riksförbundets sida

Efter att Ryssland inledde sin militära offensiv mot Ukraina 24 februari 2022 blev det uppenbart att Ryska riksförbundet måste göra ett uttalande och fördöma offensiven. Tystnad eller otydliga uttalanden kunde av den allmänna opinionen i Sverige tolkas som att man stöder Rysslands ”särskilda militära operation” i Ukraina. Det enda uttalande som publicerades på Ryska riksförbundets webbplats blev:

”Ryska riksförbundet i Sverige är för ett fredligt, fritt och demokratiskt Ukraina. Som partipolitisk och religiöst obunden ideell förening, bestående av frivilliga organisationer och deras medlemmar, är vi inte ansvariga för den politik som förs av Ryska federationen eller för det som nu händer i Ukraina. Vi hoppas på att det blir fred snart och att alla blir sams.”

Då detta halvhjärtade uttalande var det enda som antydde att förbundet och dess medlemmar tar avstånd från det militära offensiven, beslutade Skruvs styrelse den 20 mars 2022 att Skruv skulle lämna förbundet.

Nu är det tydligare att vi är oberoende

När Skruv nu inte längre är medlem i Ryska riksförbundet, kan vi fortsätta att anordna aktiviteter för medlemmar precis som innan, inte minst barnverksamhet, men risken att Skruvs oberoende ifrågasätts har minskat betydligt.

I Skruv har vi medlemmar från Sverige, Ryssland, Ukraina, Belarus/Vitryssland och flera andra länder. Genom våra aktiviteter fördjupar och utvecklar vi medlemmarnas förståelse för länderna, kulturerna och språken. Detta utan att ta ställning för en viss stat, en viss regim, ett visst partis politik eller en viss religion. Vi står för respekt av mänskliga rättigheter, och ett övergripande mål för fören­ingen har alltid varit att främja integra­tionen.

människor som sitter i biosittning på en konferens
Rysk landsmannakonferens i Stockholm 18 oktober 2008. Foto: Rysk-svenska föreningen Sputnik, Luleå.