Läsårsstart på barnverksamheten i Malmö

Så startade det nya läsåret, 2020/21, på Skruvs ryska barnverksamhet. Vi var tillbaka på plats i de vanliga lokalerna efter en vår av nätbaserade lektioner.

Denna dag hölls korta lektioner, och efter lektionerna hölls personalkonferens för alla som är engagerade i centret.

barn och pedagoger i en park
Grupperna samlades i parken, och därefter gick de in till sina lektioner. Foto: Niklas Bönnemark.