logo

Styrelsemöte i Limhamn 21 augusti 2024

Skruvs styrelse sammanträder.

New Star Saigon, Linnégatan 25, Limhamn
Onsdag 21 augusti 2024 kl 12.00–14.30

Styrelsens sammanträden är normalt bara öppna för dess ledamöter.