logo

Studiecirkel i Malmö för svenskar i flerspråkiga familjer – med fokus på ryska språket, start 15 september 2024

Skruv startar en studiecirkel för svenskar i flerspråkiga familjer.

Studiefrämjandet, Ystadsgatan 53, Malmö
Söndag 15 september 2024 kl 09.30–10.15

Beskrivning

Som svensk i ett förhållande med en rysktalande person riskerar man lätt att känna sig utanför om man inte har åtminstone grundläggande kunskaper i ryska språket. Även den ryska kulturen kan vara obegriplig ibland. Den här studiecirkeln är avsedd att ge deltagarna baskunskaper både i ryska språket och i den ryska kulturen. Syftet är bland annat att minska risken för kulturkrockar.

På studiecirkeln tränar vi framför allt muntlig ryska, men vi kommer även att använda en del skriftligt material.

Cirkeln anpassas till en del efter deltagarnas förkunskaper och önskemål. Vi kan till exempel ta upp traditioner, regionala språkliga drag eller någon speciell del av den ryska kulturen.

Målgrupp

Studiecirkeln vänder sig till svenska män, kvinnor, pappor och mammor i familjer som består av minst en rysktalande person. Cirkeln är också lämplig för danskar, norrmän och andra som lever i ”halvryska förhållanden” och för människor i allmänhet som är nyfikna på rysk kultur och ryska språket.

Lärare

Studiecirkeln leds av Niklas Bönnemark. Niklas bodde i Ryssland under ett år på nittiotalet och har sedan dess besökt landet ett flertal gånger. Han har studerat ryska i både Sverige och Ryssland och var en av redaktörerna för Norstedts stora ryska ordbok. Under ett antal år arbetade Niklas som lärare och undervisade bland annat i språk. Han är ordförande för föreningen Skruv.

Innehåll

På studiecirkeln går vi igenom bland annat följande:

 • det ryska alfabetet
 • ryska räkneord
 • ryskt uttal
 • basordförråd
 • begriplig grammatik – vad du behöver kunna för att göra dig förstådd på ryska
 • uppmaningsformer: idí siudá!, kúsjaj! etc.
 • tilltal, bl.a. kortformer av namn
 • släktskapsord
 • diminutivformer av substantiv – för nära och kära och kossor
 • några ryska kändisar som ofta syns i teve
 • några ryska traditioner: sätta sig ner en stund före en längre resa, inte vissla inomhus etc.
 • några ryska sagor
 • vanliga ryska barnvisor
 • annat smått och gott i den ryska kulturen och den ryska historien – vad du förväntas känna till i samtal med ryska släktingar och andra

Cirkeln utformas delvis i samråd med deltagarna.

Tid och plats

Studiecirkeln hålls samtidigt med lektionerna på Skruvs ryska barnverksamhet, kl 09.30–11.15 under tio söndagar, Studiefrämjandet, Ystadsgatan 53 i Malmö.

Avgift

Deltagaravgiften är 500 kr. En mindre avgift kan tillkomma för litteratur.

För att delta i kursen krävs medlemskap i Skruv.

Anmälan, betalning och avanmälan

Anmälan görs i Skruvs webbutik på ‹butik.skruv.nu›. Betalning kan göras säkert med bankkort (Visa, Mastercard) eller genom direktöverföring från bankkonto.

Avanmälan ska göras skriftligen till info@skruv.org och kan göras kostnadsfritt fram till 10 dagar före studiecirkelns start. Vid senare avanmälan debiteras hela deltagaravgiften.

Förbehåll

Med förbehåll för ändringar i upplägg och program för studiecirkeln. Cirkeln startar under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig.

Detta är ett arrangemang av Skruv i samarbete med Studiefrämjandet.
Idé, planering och genomförande: Niklas Bönnemark.
Lokal tillhandahålls av: Studiefrämjandet.
Iordningsställande/återställande av lokal: deltagarna.
Svensk text i inbjudan: Niklas Bönnemark.
Rysk text i inbjudan: Niklas Bönnemark.
Layout och marknadsföring: Niklas Bönnemark.

I samarbete med

Studiefrämjandets logotyp
man som bläddrar i en ordbok
Stillbild från video av Ivan Samkov: https://www.pexels.com/sv-se/video/man-hander-boksidor-anonym-5676108/