Kolokoltjik

Fregatten Sjtandart gästar Köpenhamn: quest och studiebesök

Skruvs ryska barnverksamhet ordnade uppdrag att lösa för barnen och intressant studiebesök för barn och vuxna. Fregatten Stjandart är en exakt kopia av örlogsskeppet som byggdes av Peter den store 1703 till försvar av S:t Petersburg.

Ofelia Plads, Köpenhamn
Lördag 10 augusti 2019 kl 11.40

11.40 (13.00) – Quest: skattjakt
(för barn mellan 5 och 12 år, med föräldrar om så önskas).
Pris: barn 20 kr, vuxna 40 kr. Tillkommer tågbiljetter till Köpenhamn. Begränsat antal deltagare.
Betalning för quest = bokning av plats. Swish eller Mobile pay (om ni är i Danmark) (Marina Kjems) Ange antal deltagare (vuxna och barn).
Vi träffas kl. 11.40 på Hyllie station i Malmö under det runda taket.

14.30 – Studiebesök på fartyget
(öppet för alla)
Pris: barn 20 kr, vuxna 40 kr. Betalning för studiebesöket = bokning av plats. Swish eller Mobile pay (om ni är i Danmark) (Marina Kjems) Ange antal deltagare.
Vi tar oss till huvudbangården i Köpenhamn och sedan vidare till fots till kajen. Kontakt kan hållas på telefon med Marina Pavlova Kjems.

Studiebesöket hålls av kaptenen. Vi kommer att kunna titta noga och känna på allt som finns på däck – riktiga kanoner, rodret, master, rep, en kompass av gammal typ, att sitta ner i kaptenshytten, titta på historiska vapen och få veta varför man inte får sätta sig på kaptenens stol. Du kan gå ner i kabyssen och lära dig om sjömännens favoriträtter, vad skeppsklockan är och när den ringer.

Fartygets kapten berättar för barnen om skeppets historia och om vardagen till sjöss, om vad som kan skrämma en riktig sjöman och om vilka filmer som fregatten har varit med i.

Se också evenemangets Facebooksida.

vuxna och barn ombord på ett fartyg
Fregatten Sjtandart i Köpenhamn. Foto: Marina Pavlova Kjems.