Läsårsavslutning och personalkonferens på barnverksamheten i Malmö

Skruvs ryska barnverksamhet avslutar läsåret.

Studiefrämjandet, Ystadsgatan 53, Malmö
Söndag 29 maj 2022 kl 10.00–11.00 (personalkonferens 11.30–16.00)

På avslutningen visar de olika grupperna upp olika sång- och dansnummer som barnen har övat in.

Efter avslutningen håller personalen möte om det gångna året och om nästa läsår.

Detta är ett arrangemang av Skruv i samarbete med Studiefrämjandet.

I samarbete med

Studiefrämjandets logotyp
gruppfoto
Läsårsavslutning på Skruvs barnverksamhet i Malmö 29 maj 2022. Foto: Nuria Bönnemark.