Kolokoltjik

Lektioner på Skruvs barnverksamhet i Malmö

Skruv håller lektioner på barnverksamheten i Malmö.

Studiefrämjandet, Ystadsgatan 53, Malmö
Söndag 25 februari 2024

Lektioner i grupper enligt schema.

barn och vuxna som sitter i en ring på golvet
Lektion i gruppen Topoliók på Skruvs barnverksamhet i Malmö 4 december 2022. Foto: Niklas Bönnemark.