Kolokoltjik

Personalkonferens på barnverksamheten i Malmö

Personalen på Skruvs ryska barnverksamhet håller personalkonferens.

Studiefrämjandet, Ystadsgatan 53, Malmö
Söndag 21 augusti 2022 kl 10.00–15.00

Före personalkonferensen hölls individuella samtal med ett antal nya barn och vårdnadshavare på barnverksamheten.

gruppfoto
Personalkonferens på Skruv ryska barnverksamhet i Malmö 21 augusti 2022. Foto: Nuria Bönnemark.