Kolokoltjik

Teatergruppen på Skruvs barnverksamhet deltar i Máslenitsa i Helsingborg

Teatergruppen på Skruvs ryska barnverksamhet deltar i firandet av Máslenitsa (fastlagen) i Helsingborg.

Salongen, Södergatan 65, Helsingborg
Lördag 2 mars 2013

Barnen visade miniföreställningen ”Skomorósji zabávy” (”Gycklarnas nöjen”).

tre dansande barn på golvet framför en scen
Teatergruppen på Skruvs barnverksamhet på Maslenitsa i Helsingborg 2 mars 2013. Foto: Niklas Bönnemark.