Kolokoltjik

Terminsstart på Skruvs barnverksamhet i Malmö

Vårterminen 2023 inleds.

Det hölls lektioner enligt schema och personalkonferens.

människor som sitter vid ett bord
Personalkonferens på Skruvs barnverksamhet i Malmö 22 januari 2023. Foto: Niklas Bönnemark.