Vårhögtid på Skruvs barnverksamhet i Malmö 13 mars 2022

På Skruvs ryska barnverksamhet i Malmö hålls vårhögtid.
gruppfoto
Vårhögtid 2019. 10 mars 2019. Foto: Niklas Bönnemark.