Kolokoltjik

Vårhögtid på barnverksamheten i Malmö

På Skruvs ryska barnverksamhet i Malmö hålls vårhögtid.

Studiefrämjandet, Ystadsgatan 53 d, Malmö
Söndag 13 mars 2022

gruppfoto
Vårhögtid 10 mars 2019. Foto: Niklas Bönnemark.