Kolokoltjik

Lektioner på Skruvs barnverksamhet i Helsingborg

Skruv håller lektioner på barnverksamheten i Helsingborg.

Studiefrämjandet, Stortorget 17, Helsingborg
Lördag 3 februari 2024

Lektioner i grupper enligt schema.

små barnfoton framför utsikt över stad
Helsingborg och barn. Foto: Niklas Bönnemark, Darina Nilsson, Alla Rasmussen och Liliya Nicolaidis.