Kolokoltjik

Personalkonferens på barnverksamheten i Malmö

Personalen på Skruvs ryska barnverksamhet i Malmö och Lund håller personalkonferens.

Studiefrämjandet, Ystadsgatan 53, Malmö
Söndag 18 december 2022 kl 16.00–18.30

Före personalkonferensen anordnas nyårsföreställningar för barn. Skådespelarna från Köpenhamn deltar i inledningen av personalkonferensen.

folk som sitter vid ett bord med mat
Personalkonferens på barnverksamheten i Malmö 18 december 2022. Foto: Niklas Bönnemark.