Kolokoltjik

Terminsstart på Skruvs barnverksamhet i Helsingborg

Vårterminen 2024 inleds.

Studiefrämjandet, Stortorget 17, Helsingborg
Lördag 27 januari 2024

Det hålls lektioner enligt schema.

små barnfoton framför utsikt över stad
Helsingborg och barn. Foto: Niklas Bönnemark, Darina Nilsson, Alla Rasmussen och Liliya Nicolaidis.