Kolokoltjik

Muravísjki (2½–3½ år)

Muravísjki (Myrorna) är en grupp för barn och föräldrar, andra året av allmän språkutveckling. I programmet ingår följande ämnen: språkutveckling, matematik, skapande verksamhet och musik.

Schema

Vecka 1Vecka 2
09.10–09.50Språk 12Språk 12
10.00–10.40Musik 14Bildande konst 14
myror på en trädstam
Myror. Foto: Steve Tognoli/Unsplash.