Kolokoltjik

Rutjejok (klass 6–8)

Rutjejók är gruppen för de äldsta skolbarnen.

Schema

10.00–11.30

Ryska språket och språkutveckling
301

12.05–12.35

täljare (udda veckor): Schack
302

12.40–13.40

Historiens gåtor
304

13.50–14.50

Dans
308