Kolokoltjik

Teremók (klass 1–2)

Teremok är en av de yngsta grupperna för barn i skolåldern.

Schema

10.00–10.30

täljarvecka Bildande konst 303
nämnarvecka Matematik 302

10.40–12.10

Ryska + Realia
305

12.40–13.25

Dans
308

13.30–14.00

täljarvecka Schack 302
nämnarvecka Teater 305