Kolokoltjik

Vasiljók

Rosinka är gruppen för de allra minsta barnen och deras föräldrar.

Schema

09.30–10.10

Lekotek
rum 307

Blåklint (ryska: vasiljók). Фото: Marek Piwnicki/Unsplash.
Blåklint (ryska: vasiljók). Фото: Marek Piwnicki/Unsplash.