Andra numret av barnverksamhetens tidning

Lagom till läsårsstarten har andra numret av vår tidning kommit ut. Där har vi samlat barnens arbeten och foton från lektionerna under läsåret 2020–2021.

Trevlig läsning!

sidor ur en tidning
Skruvs barnverksamhets tidning 2020/2021.