Kolokoltjik

Om Skruvs ryska barnverksamhet 2020 (till verksamhetsberättelsen)

Text: Marina Pavlova Kjems, utvecklingsledare på barnverksamheten.

Under 2020 deltog ungefär 100 barn i åldern ett till femton år i Skruvs barnverksamhet, indelade i nio huvudgrupper. Tillvalen fortsatte i normal utsträckning i januari, februari, mars, september och oktober. Övriga månader hölls lektionerna online i skolgrupperna och i vissa av förskolegrupperna, eller i alternativ form utomhus.

Förutom ryska och språkutveckling kunde förskolegrupperna gå på musiklektioner, skapandecirklar och matematik. De äldsta förskolegrupperna och skolgrupperna ägnade sig åt ryska, läsning, musik, skapande verksamhet, animation och studerade även teaterkonst, naturvetenskaper och Världen runtomkring oss.

I de äldsta skolgrupperna studeras rysk grammatik och rysk litteratur under huvudlektionerna. På vårterminen avslutade de sin naturvetenskapliga kurs. På höstterminen tillkom Världen runtomkring oss och Samhällskunskap som tillval för de äldsta barnen. På vårterminen fortsatte danscirkeln för de äldre barnen, under höstterminen blev det danslektioner bara för barnen i förskoleåldern.

Året bestod av 30 skolveckor. På grund av övergångarna fram och tillbaka till digitala lektioner är det svårt att räkna ut exakt antal studietimmar, men det rör sig om minst 800.

Förutom de schemalagda lektionerna hölls traditionsenligt flera etnokulturella aktiviteter för barnen och deras föräldrar: högtider med teaterföreställningar, lekar och framträdanden av barnen och de vuxna, temalektioner och utflykter.

Den 10 mars ordnades vårhögtid på barnverksamheten. Och högtiden avslutades med fika med traditionella pannkakor och en riktig samovar.

Efter den dagen överförde vi barnverksamheten till digitala lektioner på grund av myndigheternas rekommendationer för att minska spridningen av covid-19. Vi genomförde en master class för personalen, förberedde lärarna för en ny typ av arbete, höll digitala möten med föräldrar, där vi förklarade vad, hur, när och varför vi gör som vi gör, vi började med lektioner för de äldsta eleverna och nådde gradvis fyraåringarna.

På grund av pandemin var vi tvunga att ställa in vårt traditionella öppet hus, men på segerdagen, den 9 maj, höll vi en digital flashmob kallad ”Vi sjunger sånger från krigsåren tillsammans”.

Inför den sista högtiden för läsåret, den 25 maj, förberedde varje grupp traditionellt ett nummer, som ägde rum digitalt, så att barnen och deras föräldrar och till och med mor- och farföräldrar från andra städer och länder kunde följa den uppkopplade.

Vårt tolfte läsår började den 6 september med läsårsinringning, återigen på Ystadsgatan 53. Fram till höstlovet hölls lektioner som vanligt, men vi förberedde oss på att behöva gå över till digitalt igen.

Teater Ekspromts nyårsturné måste också ställas in, och istället för de vanliga två föreställningarna för cirka 300 åskådare genomförde vi fyra föreställningar för cirka 40 åskådare totalt.

Under 2020 fortsatte det administrativa arbetet med att fortbilda pedagogerna. Vi genomförde fyra pedagogiska möten för personalen och nio digitala möten, som vart och ett ägnades åt aktuella metodikfrågor när det gäller ryskundervisningen.

Lärare på barnverksamheten deltog också i olika webbseminarier och digitala konferenser där de bland annat delade med sig av våra erfarenheter av att gå över till digital utbildning med ryska och utländska kollegor.

Festivaler

Alla konserter och festivaler i år blev inställda.

Utflykter

Alla utflykter i år ställdes in, men de äldsta skolbarnen åkte på en dagsutflykt för att fira slutet på läsåret.

deltagare i nätkonferens
Läsårsavslutning på Skruvs ryska barnverksamhet 31 maj 2020. Skärmdump.