Schema för barnverksamheten höstterminen 2021

7 augusti
2021
Nu finns höstterminens schema för barnverksamheten publicerat på webben. Läsåret börjar 29 augusti.

Vi hoppas att merparten av lektionerna det här läsåret kan hållas i våra vanliga lokaler på Studiefrämjandet.

röd byggnad
Studiefrämjandet, Ystadsgatan 53 i Malmö (maj 2021). Foto: Niklas Bönnemark.