barn och vuxna i en ringlek på gräset under ett träd

Verksamhetsberättelse 2020

Till föreningsstämman 2021 i Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland, 848001-2403, lämnar styrelsen följande verksamhetsberättelse omfattande tiden 1 januari–31 december 2020.

I början av året gjorde coronaviruspandemin det svårt att hålla föreningsstämma, som därför inte hölls förrän 20 september 2020. Det fick bland annat till följd att en ny styrelse inte valdes förrän då. Denna verksamhetsberättelse omfattar dock hela år 2020.

Organisation

Medlemmar

Vid utgången av år 2020 hade föreningen 150 medlemmar.

Styrelse

Styrelsen bestod till 20 september av följande personer:

 • Niklas Bönnemark, ordförande
 • Nuria Bönnemark, kassör
 • Daria Barmouk
 • Liliya Nicolaidis.

En plats var vakant sedan sommaren 2019.

Dessutom var Elena Bibanina adjungerad till styrelsens möten.

Efter 20 september har styrelsen varit sammansatt av:

 • Niklas Bönnemark, ordförande
 • Nuria Bönnemark, kassör
 • Ulf Harborg, sekreterare
 • Daria Barmouk
 • Elena Bibanina.

Revisorer

Revisorer (både före och efter 20 september 2020) har varit

 • Gunnel Arbin-Sjöberg, revisor
 • Oxana Hall-Wilton, revisor
 • Eva Alexanderson, revisorsersättare.

Valberedning

Föreningsstämman 20 september 2020 beslutade att styrelsen skulle fungera som valberedning fram till nästa föreningsstämma.

Styrelsemöten

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande möten:

29 augusti 2020:

27 september 2020:

1 november 2020:

 

Medlemsavgifter

Medlemsavgiften har varit 200 kronor och den har gällt från det datum den betalats och ett år framåt. Avgiften för familjemedlemmar, heltidsstuderande och pensionärer har varit 120 kronor. Avgiften för barn har varit 80 kronor och för företag och andra organisationer har avgiften (inklusive två månaders webbannons) varit 500 kronor. För 2500 kronor har företag/organisationer fått både medlemskap och ett års annonsering på föreningens webbplats.

Medlemskap i och samarbete med andra organisationer

Under 2020 har föreningen varit medlem i Ryska riksförbundet i Sverige, Malmö ideella föreningars Paraplyorganisation (MIP) och CARTS – Central Association of Russian Teachers of Sweden. Skruv har haft samarbete med Studiefrämjandet i Malmö.

Ekonomi – årsredovisning

Se särskilda dokument (resultaträkning och balansräkning).

Aktiviteter

Skruvs ryska barnverksamhet (Kolokóltjik) i Malmö

Se separat redovisning av barnverksamheten här:

Skruvkaféer

Under 2020 har Skruv inte ordnat några Skruvkaféer.

Filmvisningar

Under 2020 har Skruv inte ordnat några filmvisningar.

Picknickar

Under året ordnades en picknick och en utflykt.

12 september 2020:

14 november 2020:

 

Instameet

Skruv ordnar instameet, dvs. möten mellan instagrammare med anknytning (i vid bemärkelse) till Ryssland, Ukraina eller Vitryssland. Syftet med mötena är att samla likasinnade på ett bestämt ställe vid en bestämd tid för att de ska kunna ta foton och lägga upp dem på instagram.

16 september 2020:

29 september 2020:

 

Kurser och diktamina

Den 4 oktober 2020 startade Skruv två kurser i ryska, en på nybörjarnivå och en fortsättningskurs. Kurserna leddes av Kateryna Kovalevych.

Den internationella utbildningsaktionen Totálnyj diktánt skulle ha ägt rum under våren 2020 men blev uppskjuten till 17 oktober 2020. Skruv var återigen lokal partner och såg till att denna frivilliga diktamen på ryska anordnades i Lund.

 

Sånggruppen (Slávenka)

Skruvs sånggrupp Slávenka hade under året ingen verksamhet.

Studiebesök

Inga studiebesök genomfördes under 2020.

Övrigt

Skruv i sociala medier

Den 31 december 2020 hade vi följande antal följare på våra Facebooksidor: Skruv 1313. Barnverksamheten 573. (För närvarande ej publicerade sidor: Litteraturklubben 216. Ryska klubben 141. Slavenka 29.)

På Instagram hade vi den 31 december 2020 följande antal följare: Skruv 987. Barnverksamheten 259.

Den 15 december 2020 stängde Yahoo alla grupper, däribland Skruvlistan, som vi startade 2001 och som under drygt tio år var aktiv som ett forum för diskussioner och tips om evenemang.

Ryska riksförbundet i Sverige

Ansvarig för kontakterna med Ryska riksförbundet i Sverige har varit Niklas Bönnemark, som under året också har suttit i förbundets styrelse.

Representation

Ordföranden, Niklas Bönnemark, deltog i Ryska riksförbundets årsmöte den 14 mars 2020. Årsmötet skulle ha ägt rum på plats i Stockholm med möjlighet att delta via internet, men förbundsstyrelsen fattade beslut 13 mars att det skulle hållas helt via internet (Skype).

Niklas Bönnemark deltog också i den 13:e årliga konferensen för ryska landsmän i Sverige, som i år hölls via internet (Zoom) den 26 september 2020.

Slutord

Verksamhetsåret 2020 präglades av en generell minskning av antalet aktiviteter, vilken sammanföll med coronaviruspandemin, som gjorde det svårt att ordna flera av våra aktiviteter (Skruvkaféer, filmvisningar med flera). Under hösten ordnade vi dock fler utomhusaktiviteter än vanligt, och barnverksamheten har under hela året fortsatt att hålla ungefär lika många lektioner som vanligt.

Medlemsutvecklingen har varit stabil, vilket utgör en bra grund för en fortsatt positiv utveckling av föreningen och dess verksamhet.

Styrelsen vill framföra sitt varma tack till alla som hjälpt till med att ordna barnverksamheten och andra aktiviteter, eller på annat sätt bidragit till föreningens verksamhet.

Styrelsen för Skruv i januari 2021

Niklas Bönnemark, Nuria Bönnemark, Ulf Harborg, Daria Barmouk och Elena Bibanina

barn och vuxna i en ringlek på gräset under ett träd
Skruvs barnverksamhet har utomhuslektion 8 november 2020.