logo

Verksamhetsberättelse för Skruv år 2023

Till föreningsstämman 2024 i Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland, 848001-2403, lämnar styrelsen följande verksamhetsberättelse omfattande tiden 1 januari–31 december 2023.

År 2023 var ett framgångsrikt år för Skruv, med en medlemsökning från 168 till 188. Detta visar på en växande gemenskap och ett ökat engagemang i våra aktiviteter och mål. Styrelsen arbetade outtröttligt för att stödja föreningens utveckling. Från barnverksamhet till konst och litteratur anordnade Skruv under året ett brett spektrum av aktiviteter som berikar våra medlemmars liv. Utflykter, picknickar, Skruvkaféer och andra evenemang erbjöd våra medlemmar värdefulla tillfällen att umgås och upptäcka nya platser tillsammans.

Organisation

Medlemmar

Vid utgången av år 2023 hade föreningen 188 medlemmar. Det var en ökning med 20 från året innan, då vi var 168 medlemmar.

Styrelse

Styrelsen har bestått av:

 • Niklas Bönnemark, ordförande
 • Daria Barmouk, vice ordförande
 • Nuria Bönnemark, kassör
 • Ulf Harborg, sekreterare
 • Uliana Storozhylova, ledamot.

Från och med september adjungerades Siranush Harborg till styrelsens möten.

Revisorer

Revisorer har varit

 • Gunnel Arbin-Sjöberg, revisor
 • Liliya Nicolaidis, revisor

Posten som revisorsersättare har varit vakant.

Valberedning

Under året har styrelsen fungerat som valberedning.

Föreningsstämma

Föreningsstämma hölls den 11 mars 2023 på Studiefrämjandet i Malmö.

Styrelsemöten

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande möten:

 • 14 mars 2023, Helsingborg (konstituerande)
 • 18 april 2023, Helsingborg
 • 2 juli 2023, Trelleborg
 • 3 september 2023, Malmö
 • 15 oktober 2023, Malmö
 • 23 november 2023, Limhamn.

Medlemsavgifter

Medlemsavgiften har varit 200 kronor och den har gällt från det datum den betalats och ett år framåt. Avgiften för familjemedlemmar, heltidsstuderande och pensionärer har varit 120 kronor. Avgiften för barn har varit 80 kronor och för företag och andra organisationer har avgiften (inklusive två månaders webbannons) varit 500 kronor. För 2500 kronor har företag/organisationer fått både medlemskap och ett års annonsering på föreningens webbplats.

Medlemskap i och samarbete med andra organisationer

Under 2023 har föreningen varit medlem i paraplyorganisationen Malmö Ideella. Skruv har haft samarbete med Studiefrämjandet i Malmö och Helsingborg och Folkuniversitetet i Lund.

Ekonomi – årsredovisning

Se särskilda dokument (resultaträkning och balansräkning).

Aktiviteter

I bokstavsordning följer här de typer av aktiviteter vi genomförde under året.

Barnverksamheten (Kolokóltjik)

Under året fortsatte föreningen att anordna verksamhet för rysktalande barn, i Lund på lördagar och i Malmö på söndagar. Den 2 september 2023 startade vi verksamhet på ytterligare en ort, nämligen i Helsingborg.

Verksamheten bedrivs i samarbete med studieförbund:

 • I Malmö och Helsingborg samarbetar vi med Studiefrämjandet och bedriver barnverksamheten i deras lokaler på Ystadsgatan 53 i Malmö och Stortorget 17 i Helsingborg.
 • I Lund är vår samarbetspartner Folkuniversitetet, och vi håller till i deras hus på Skomakaregatan 8.

Förutom de ordinarie sammankomsterna genomfördes bland annat följande särskilda aktiviteter:

Under året centraliserades ledningen för barnverksamheten, och Daria Barmouk blev verksamhetsledare för verksamheten på alla tre orterna. Nuria Bönnemark var samordnare. Elena Novella Savelyeva var metodikexpert. Liliya Nicolaidis och Marina Pavlova Kjems var pedagogik- och didaktikkonsulter. Niklas Bönnemark var webbansvarig och översättare.

Under året avtackades Marina Pavlova Kjems som mångårig verksamhetsledare för barnverksamheten i Malmö. Elena Novella Savelyeva avtackades efter att ha varit verksamhetsledare för barnverksamheten i Lund sedan dess start 2021.

Dans

Under hösten 2023 gjordes försök att starta en danscirkel för vuxna i Helsingborg, men det nådde inte framgång.

Instameet

Under året hölls ett instameet (en promenad för fotointresserade) i Malmö 19 augusti 2023 (världsfotodagen).

Konserter

Internationell litterär och musikalisk salong på ryska i Malmö 12 november 2023 var Skruv samarbetspartner. Evenemanget anordnades av Marianna Shevchenko.

Konst och konsthantverk

Under 2023 ordnades följande evenemang med tema konst och konsthantverk:

Kurser och diktamina

Skruv var återigen lokal partner i den internationella utbildningsaktionen Totálnyj diktánt och såg till att denna frivilliga diktamen på ryska anordnades i Lund (på Folkuniversitetet) 8 april 2023.

Skruvkaféer

Under året ordnades följande Skruvkaféer:

Studiebesök

Under 2023 gjorde vi tre studiebesök:

Övrigt

Skruv i sociala medier

Webben: Under året har vi fortsatt att lägga ner ett stort arbete på vår webbplats (skruv.nu). Där finns fullständig information om våra kommande aktiviteter. Efter att aktiviteterna har genomförts, kompletteras informationen med foto, deltagarantal och ibland även annan dokumentation. All information på webben finns på både svenska och ryska, och mer och mer publiceras också på ukrainska.

Facebook: Den 31 december 2023 hade vi följande antal följare på våra Facebooksidor: Skruv ca 1400. Barnverksamheten 655. (För närvarande ej publicerade sidor: Litteraturklubben 214. Ryska klubben 140. Slavenka 30.)

Instagram hade vi vid årets slut följande antal följare: Skruv 1241. Barnverksamheten 276. Barnverksamheten i Lund 79, Barnverksamheten i Helsingborg 38.

Informationsstöd

Under året hjälpte Skruv till att ordna gästspel i Malmö av Tatiana Pavlovas teaterstudio från Stockholm, genom att vi spred information om två föreställningar som framfördes på ryska: Vdóvij parochód (Änkeångaren) 20 januari och My iz devjanóstych (Vi kommer från 90-talet) 27 januari 2023.

Föreningen informerade också om gästspel i Malmö av en annan teatergrupp från Stockholm, Garbo teaters vänner. Föreställningen Afínskije vetjerá (Kvällar i Aten) skulle äga rum 21 januari 2023 men ställdes in.

Representation

Den 2 februari och 30 mars 2023 och arrangerade Malmö Ideella och Malmö stad erfarenhetsutbyten ”för alla i civilsamhället som jobbar med ukrainska flyktingar”. Som representant för Skruv vid dessa båda möten deltog ordföranden Niklas Bönnemark.

Den 2 maj 2023 ordnade Malmö Ideella en workshop om arbetet med sociala medier i ideella föreningar. Som representant för Skruv deltog ordföranden Niklas Bönnemark.

Den 5 maj 2023 arrangerade Malmös fritidsnämnd sin årliga föreningsgala. Skruv deltog med 20 medlemmar.

Slutord

Det arbete som lagts ner under året har lagt en stadig grund för framtiden, så att Skruv fortsätter att vara en stark, engagerad förening. Vi tackar alla volontärer, funktionärer och övriga medlemmar för deras engagemang och hårda arbete under året. Tillsammans har vi skapat oförglömliga minnen och gjort viktiga framsteg mot våra gemensamma mål.

Styrelsen för Skruv 10 mars 2024

Niklas Bönnemark, Daria Barmouk, Nuria Bönnemark, Ulf Harborg och Uliana Storozhylova

gruppfoto
Personalen på Skruvs ryska barnverksamhet från olika städer på personalkonferens i Lund 26 augusti 2023.